Nieuwbouw Noorderhoek van start

SNEEK -  De nieuwbouw in de Noorderhoek in Sneek is gister feestelijke gestart. In no-time hebben wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân Gea Akkerman-Wielinga, directeur-bestuurders Alex Bonnema van Elkien en Henk Heikema van der Kloet van de Wieren samen met de aannemer Van Wijnen Gorredijk B.V. en architect Van Manen en Zwart symbolisch de eerste woning in de Noorderhoek gebouwd. 

Het startschot werd gegeven voor de bouw van de eerste 44 grondgebonden woningen. Woningstichting de Wieren heeft woningen laten slopen, waar corporatie Elkien zorgt voor de nieuwbouw. In 3 fases worden in totaal 145 woningen gebouwd. Wethouder Gea Akkerman onthulde de maquette van de toekomstige nieuwbouwplannen. Sneek als kernlocatie om in te investeren De twee Friese corporaties hebben het voornemen om vanaf 1 januari 2015 verder te gaan als één organisatie. De wijkvernieuwing in de Sneker wijk is een prachtig voorbeeld van de strategische ambitie die de nieuwe corporatie voor ogen heeft: investeren daar waar de sociale doelgroep wil wonen. In het herstructureringsproject in de Noorderhoek is de gemeente Súdwest-Fryslân financier van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Van Wijnen Gorredijk B.V. is de aannemer en Van Manen en Zwart de architect van de nieuwbouw.