Stichting Fertier geeft financiële impuls

SNEEK -   Stichting Fertier wil recreatieve activiteiten in en rondom Sneek bevorderen door financiële ondersteuning te bieden bij initiatieven die een opstap kunnen gebruiken. Fertier komt voort uit het opgeheven recreatiefonds van woningstichting de Wieren.

Jaarlijks stelt Stichting Fertier op een vast moment een bedrag van maximaal 5000 euro ter beschikking te verdelen over drie initiatieven. Het bestuur van Stichting Fertier beoordeelt de inzendingen en kiest het idee wat het meest bij de doelstelling past. Goede ideeën kunnen worden aangemeld via de site www.fertier.nl. Ieder jaar dienen inzendingen eind april binnen te zijn (in het kader van organisatie van zomeractiviteiten). Begin mei beoordeelt het bestuur de inzendingen en besluit wat het beste idee is. Deze ideeën worden (deels) gefinancierd door Stichting Fertier. Woningstichting de Wieren had een recreatiefonds. In 2012 is dit recreatiefonds opgeheven. Het opgebouwde vermogen wil de Wieren voor een ander doel gebruiken. Namelijk het bevorderen van recreatieve activiteiten (in de ruimste zin van het woord) voor iedereen die vanwege een beperking een extra steun in de rug kunnen gebruiken.