Boom met nest buizerds geveld

OFFINGAWIER - Natuurbeheer of vandalisme? Trouwe wandelaars over de Grienedyk bij het Potskargebied nabij het Sneekermeer vrezen het laatste toen ze vrijdag de omgezaagde boom aantroffen waarin een roofvogelpaar nestelde.

,,De buizerds hadden eieren, misschien waren er al kuikens. Dat zou zo maar kunnen. Maar van het legsel is na om vellen van de boom niets meer over. Het is niet de eerste keer dat zoiets in Friesland gebeurt",  aldus een natuurliefhebber die geregeld langs de Grienedyk kuiert. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie. De buizerd is een beschermde vogel in Nederland.