Littenseradiel verder met prijs dorpsjournalistiek

WOMMELS - De gemeente Littenseradiel houdt de prijs voor de beste Friese dorpsjournalistiek in stand.

Littenseradiel heeft nu drie keer de prijs voor beste Friestalige bijdrage aan de ‘dorpsjournalistiek’ heeft uitgereikt, zijn de zaken rondom de prijs op een rijtje gezet. De gemeente heeft besloten om door te gaan met het uitreiken van de prijs voor de beste Friese dorpsjournalistiek. Alleen het prijzengeld wordt aangepast en verdeeld onder de nummers een, twee en drie. In 2010 behaalde Littenseradiel de derde plaats van de Friese Taalbeleidsprijs van de Afûk; dat was mede het idee om schrijvers van dorpskranten een korte Friese cursus aan te bieden en om daarna een prijs uit te loven voor de beste Friestalige bijdrage aan de ‘dorpsjournalistiek’. Die prijs zou in elk geval drie keer worden uitgereikt op de gemeentelijke nieuwjaarsrecepties van 2012, 2013 en 2014. Ondertussen heeft de gemeente twee korte cursussen Fries schrijven georganiseeerd en is de prijs voor de beste Friese dorpsjournalistiek drie keer uitgereikt op de traditionele nieuwjaarsreceptie. De prijs voor de beste Friese bijdrage aan de dorpsjournalistiek van 2011 ging naar Diggelfjoer uit Wommels. In 2012 stond het beste Friese stuk in dorpskrant De Hiele Toer van Jorwert en in 2013 was het dorpskrant Mandeguod uit Mantgum die de prijs mee naar huis nam. Een blijk van waardering was er in de loop der jaren voor Friese artikels uit Nijsdok, de dorpskrant van Winsum, en de dorpskrant de Baarder Kat uit Baard. De gemeente vindt de wedstrijd een mooie manier om aandacht te vragen voor de Firese taal. Bovendien komt het prijzengeld via de dorpskrant ten goede aan de gemeenschap van het betreffende dorp. Aandacht voor de gemeenschap en de Friese taal zijn ook speerpunten die in het nieuwe coalitieakkoord staan, en daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten door te gaan met het uitloven van deze prijs. Het college vindt wel dat het feit dat er maar één prijswinnaar was, eigenlijk geen recht deed aan de andere mooie Friese artikels die verschijnen in de dorpskranten van Littenseradiel. Daarom is besloten om in het vervolg een nummer één, twee en drie aan te wijzen en het prijzengeld naar rato te verdelen. De winnaar van de eerste prijs krijgt nu een geldbedrag van € 250, de tweede prijs € 150 en de derde prijs krijgt € 100. Het idee waarmee Littenseradiel in 2010 de derde plaats van de taalbeleidsprijs won, gaat uit van de prijs voor beste Friese dorpsjournalistiek èn een korte cursus Fries schrijven. De gemeente heeft in het voorjaar van 2011 en in het voorjaar van 2013 een korte cursus schrijven voor dorpsschrijvers en dorpswebsites georganiseerd. Bij voldoende animo is de gemeente van plan om komend voorjaar weer zo’n cursus te organiseren. Opgeven daarvoor kan waarschijnlijk in november en december. Schrijvers van dorpskranten en –websites kunnen voor deze prijs alvast mooie Friese stukken onder de aandacht van de gemeente brengen. Ze kunnen de artikels tot uiterlijk maandag 17 november 2014 opsturen naar l.scarse@littenseradiel.nl. Eind november worden alle artikels dan door de gemeente verzameld en naar de jury verstuurd. Ongeveer halverwege december maakt de jury de genomineerden voor de prijs voor de beste Friese dorpsjournalistiek bekend