Raerd derde op NK meisje in IJlst

IJLST - Het partuur van Raerd is op het NK voor meisjes 14 tot 16 jaar op de derde plaats geëindigd. In IJlst, bij gastheer kaatsvereniging Nije Moed, ging de titel naar Peins dat in de tweede omloop het favoriete partuur van Wommels elimineerde.

Brechtsje Jorritsma, Berber Ekema en Marije Jonker van Raerd kwamen uiteindelijk via ene staand nummer in de prijzen terecht.  In de halve finales moesten Jorritsma c.s. met 5-3 6-6 buigen voor Berltsum. Prijswinnaars:  1. Peins (Leentsje Bootsma, Hiske en Marrit Zeinstra); 2. Berltsum (Esmée Ynema, Anke Zwart en Ilse Tuinenga); 3e Raerd (Brechtsje Jorritsma, Berber Ekema en Marije Jonker) en Mantgum (Bregt Arendz, Amarins de Groot en Jennie Terpstra).