Reahûs neemt na 6 maanden kerk weer in gebruik

REAH - ÛS Zondag 22 juni is er groot feest voor de parochianen en bewoners van Reahûs en omgeving. Op deze dag wordt hun gerestaureerde kerk na een half jaar weer in gebruik genomen tijdens een plechtige Hoogmis vanaf 10.00 uur waarin pastoor Peter van der Weide zal voorgaan. De restauratieklus vergde een investering van 400.00 euro. Daarvan is 32.000 gesubsidieerd. De rest is opgehoest uit eigen middelen en acties.

Belangrijkste operatie was het herstellen van de verzakte fundering van de Reahûster pseudo-basiliek ontworpen door architect Tepe uit Rijsenberg. Met kleine graafmachines is het zand binnen en buiten de kerk tot 1 meter diepte verwijderd. Drieënzestig palen zijn binnen en buiten de grond ingeboord. De meesten tot zeven meter diepte en een negental tot op negen meter.  Zij moeten straks het gewicht van de noordwest- en de westkant van de kerk dragen. Door de muren van de kerk werden grote ronde gaten geboord. De palen binnen en buiten werden door de gaten met H-balken aan elkaar verbonden tot een dragende constructie. De rol van het grondwater is dan nagenoeg uitgespeeld. Er is een nieuwe betonvloer in de kerk aangebracht en de scheuren in de gewelven binnen en buiten in de muren werden aangepakt. Daarna werd er geverfd en de glas-in-lood ramen gerestaureerd. In 1966 verwijderde het toenmalige parochiebestuur de kerkbanken uit de zijbeuken, die daardoor in brede zijpaden veranderden. De kerkbanken zijn nu opgedeeld in twee blokken waardoor het middenschip weer terug is en beter geschikt voor het liturgisch gebruik. Tijdens de restauratie die een half jaar in beslag nam vierden de kerkgangers hun diensten in het nabije dorpshuis.