Subsidie voor project Shared Grien Space

SNEEK - Het projectbureau Súdwesthoeke heeft groen licht gegeven voor het projectidee Shared Grien Space van Landschapsbeheer Friesland.

Binnen dit project lopen drie voorbeeldprojecten/pilots, waaronder De Groene Flach in de Bomenbuurt in Sneek en it Boargerboskje in Harich. De kosten van ‘groene ruimte' zijn begroot op 140.590 euro. Landschapsbeheer Friesland ontvangt een subsidiebedrag van 35.148 euro van de provincie Fryslân. Directe aanleiding voor het project is de bouwstop, waardoor veel braakliggende terreintjes verpauperen. Bij toepassing van het Shared “Grien” Space-concept krijgen dorpen en wijken meer ‘buitenfuncties'. Dorpen en wijken bepalen straks zelf hoe de ruimte om hen heen gebruikt en ingericht wordt. Bij het onderhoud krijgen ze ondersteuning van professionele organisaties. De regie ligt bij de bewoners zelf.