Waterspitsmuis verstoort werk fietspad Boazum

BOAZUM - Het werk aan de aanleg van het fietspad tussen Boazum en Scharnegoutum wordt opgehouden door de aanwezigheid van de waterspitsmuis.

,,Dy bisten meie wy net ferstoare", zegt Jan Vogel, bedrijfsleider van Haarsma Infra & Milieu uit Tjerkwerd die de klus uitvoert. De muizen houden zich op tussen De Flearen en Scharnegoutum. Volgens Vogel zorgt de muis voor een maand oponthoud.
Inmiddels is het drie meter brede toegangspad vanaf de Suderdyk naar twee woningen aan de Flearen voorzien van beton verder richting Scharnegoutum komt een 2 meter  breed fietspad. Deze betonlaag moet 28 dagen uitharden, voordat er gewerkt kan worden aan de afwerking van het pad met het plaatsen van  doorgroeistenen aan weerszijden.  
Het nieuwe pad pal langs de spoorlijn is onderdeel van het fietspad dat globaal de Zwette volgt tussen Leeuwarden en Sneek. Jan Vogel verwacht dat ondanks de vertraging het pad voor de winter gereed is. Naast het afgraven van grond en het storten van beton gaat het om het aanbrengen van duikers, dammen en veeroosters.
Het werk in het kader van het Friese Merenproject wordt uitgevoerd onder auspiciën van de gemeente SúdwestFryslân. De Zwette-fietsroute is na voltooiing van het traject Scharnegoutum-Boazum overigens nog niet helemaal compleet. Er mist nog een schakel op de grond van de gemeente Littenseradiel. Foto SN sneekernieuwsblad.nl