Su het ut weest (538)

Lemmer - SNEEK - Deze foto van de Westersingel is gemaakt in 1932. In het midden de gebouwen van de toenmalige HBS. Het pand links was de woning van de conciërge en het hoge huis rechts de woning van de directeur. De woning van de conciërge en het schoolgebouw zijn gesloopt in 1959.Vervolgens werd op deze plek een nieuw postkantoor gebouwd. Ook dat is inmiddels gesloopt en nu staat hier het huidige theater Sneek. De voormalige directeurswoning is twee keer ontkomen aan de sloop,sinds kort is Theatercafé Kramer hier gevestigd.

Reacties op suhetutweest@hotmail.com of 0515426306.