Zon bepaalt lengte van Sneekweek

LOENGA -  Alle discussie over al dan niet een langere Sneekweek, uiteindelijk bepaalt de zon of het wel of geen lange Sneekweek wordt, weet campinghouder Douwe Hoekstra van camping Pasveer in Sneek.

  Hij beleeft de drukste en langste Sneekweek ooit sinds hij zijn camping in 2005 bij de veehouderij in Loënga begon. ,,It is geweldich.” Wat hem opvalt is dat met name de midweek dit jaar erg populair is. ,,Meastal binne de measten op snein al wer fuort, mar no binne der ek noch in soad op moandei kommen en der komme noch hieltiten gasten bij”, vertelt de campingboer.   Van de bezoekers hoort hij dat ze het prettig vinden om pas na het weekeinde naar de Sneekweek te komen, omdat het dan niet meer zo heel druk is. ,,No is der mear ‘lucht’ yn ‘e stêd. Sneontenacht wiene in soad gasten al betiid werom, omdat se it te drok fûnen.” Met dank aan het prachtige weer is de sfeer op de camping fantastisch. ,,As it minder waar is hingje se om ûnder in partytent en wurde dan jûns wolris ferfelend, mar no swimme se, kanofarre en nim mar op.”   De zonnebadende vriendinnen Iris, Anouk, Ymke, Lindsey, Inger en Lisa uit Drachten passen helemaal in het plaatje dat Hoekstra schetst. Ze zijn maandag gekomen en gaan vrijdag weer weg. Hun eerste kennismaking met de Sneekweek, vinden ze fantastisch. ,,We komen volgend jaar weer, dat weten we nu al. De sfeer is heel ontspannen.” De vriendinnenploeg heeft bewust niet gekozen voor de grote jongeren Sneekweekcamping bij de Potten. ,,We vinden dit veel leuker, kleinschaliger en bovendien dichter bij de stad.”   De vrienden Mathijs, Bert, Annemarie, Friso en Annique uit ‘de arme wijk van Wassenaar’ geven vanuit hun tentenkampje toe dat ze te laat waren met hun boeking voor de Sneekweekcamping. ,,We hebben hier last minute een prachtige plek. De Sneekweek is erg leuk en lekker druk. Via vrienden hoorden we van de Sneekweek en nu zijn we hier en het zal vast niet de laatste keer zijn.”   Af en toe treedt Hoekstra streng op om de orde te handhaven. In dat geval gaat het vooral om mensen die ’s avonds na tienen op de camping zijn, terwijl ze geen gast zijn. Alle gasten hebben een herkenbaar polsbandje. ,,Dan bin ik ek streng. Oars hast dûbel safolle minsken op de camping en ik wol ek witte wa’t der op ‘e camping binne.”   Opmerkelijk is dat de vaste gasten van de camping en de Sneekweekvierders in harmonie samenleven op de camping. ,,Dat is ek geweldich. We ha noch gjin wanklank heard. Jong en âld stiet hjir byinoar, dat kin ek yn ‘e Snitswike”, besluit Hoekstra.