Sneker Pan wint bij Earnewâld

EARNEWALD -  De Sneker Pan met Douwe Visser zegevierde bij Earnewâld in een wedstrijd met veel wind, een zalig zonnetje en bovenal een creatieve serie routes. Op eigen water klasseerden de Earnewâldsters zich als tweede.

Al bij de routebespreking kwam de attractie van de wedstrijd naar voren: geen sleepstart vanuit de Lange Sleat, maar vlak voor een massa toeschouwers een start vanaf de wal. “Mei de gaffel oan stjoerboardskant en de seilen op it dek”, aldus Visser over het gelijkheidsbeginsel. Een te vroege starter zou helemaal achteraan moeten sluiten. De wedstrijdcommissie behield alle rechten aan haar kant: van het inkorten van de route tot het zoeken van variabele banen bij het ruimen van de wind naar het noordnoordoosten. “Der lizze ûnderweis alfêst twa boeien op ‘e wâl. Dy kinne sa it wetter yn”. Dankzij windkracht vier met soms straffe vlagen tot 5 Beaufort in het boomrijke gebied beleefde bijna iedereen een weelderige wedstrijd. “Yn de Folkertsleat ha wy sels ekstra romte kreȅart, mar”, zo voegde Visser in begrijpelijke taal eraan toe, “de wâl keart hjir it skip”. Enige concessie aan de bloednerveuze strijd in de smalle Folkertsleat was het aanhouden van de bakboordswal in het voordewindse rak. Helaas voor Pieter Meeter van nu Akkrum (eerder Bolsward) keerde niet de wal zijn schip, maar een aanvaring met het Leeuwarder skûtsje bij de boei in de Folkertsleat die zijn helmhout stuurloos maakte. Zijn broer Siete gaf als schipper van Leeuwarden ruiterlijk de zeilfout toe. Het hijsen van de groene vlag voor het accepteren van schuld en daarmee van drie extra wedstrijdpunten bleek niet voldoende. Pieter Meeter bracht de zaak voor de jury en won deze. Hij krijgt hierdoor voor de wedstrijd op Earnewâld het gemiddelde aantal punten over alle wedstrijden. Dit cijfer wordt de volgende dagen steeds opnieuw berekend. De suggestie dat broers elkaar in de strijd sparen, werd hiermee de grond in geboord. Voor het verloop van de wedstrijdenreeks kan dit veelbetekenend zijn. Onder de veertien schippers zijn er nu voor het eerst in de SKS-historie vijf koppels van twee broers waarbij vier uit de familie Meeter. De aanvaring in het eerste rak typeerde niet de wedstrijd, maar dunde het deelnemersveld wel uit. Bij de overblijvende dertien liep De Sneker Pan, gestart bij het eerste nummerbord, uit met de Lemsters continue in haar kielzog. De Earnewâldsters bleven onder leiding van Gerhard Pietersma op een veilige vierde plek bij de tweede omgang in de Folkertsleat. Bij de eerste en enige passage van de Ulekrite wisten ze d’Halve Maen van Drachten met Berend Mink als eeuwig derde achter zich te laten. Daarna werd de achtervolging ingezet op de Lemsters. Een herboren teamgeest, dankzij een zogeheten veredelde egotraining voor de schipper, ontvlamde hier met zoet succes tot gevolg. Uitslag derde SKS-wedstrijd op Earnewâld: 1. Sneek, Douwe Jzn. Visser; 2. Earnewâld, Gerhard Pietersma; 3. Lemmer, Albert Visser; 4. Akkrum, Pieter E. Meeter (wedstrijd met averij verlaten, maar protest gewonnen); 5. Drachten/d’Halve Maen, Berend Mink; 6. Drachten, Jeroen Pietersma; 7. Grou, Douwe Azn. Visser; 8. Joure, Dirk Jan Reijenga; 9. Huizum, Lodewijk Hzn. Meeter; 10. Heerenveen, Alco Reijenga; 11. Langweer, Johannes Meeter; 12. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 13. Stavoren, Auke de Groot; 14. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter (protest verloren) (Foto’s: Pier van der Heide)