'Mienskipsmerke' in Spears

SPEARS - Op zondag 7 september van 14.00 tot 17.00 uur  is op en rondom de boerderij Julius en Grytsje Huistra yn Spears een zogenaamde Mienskipsmerke.  

De markt in de Lege geaën is het startpunt van het kerkelijk werk voor deze herfst, winter en voorjaar.  Dit sluit volgens de PKN naadloos aan bij het jaarthema vieren en verbinden. Voor de markt zijn alle organisaties, verenigingen, muzikanten enzovoort die in de Lege Geaen actief zijn uitgenodigd om zich te presenteren en zo bekend te maken wat ze doen en wanneer. Er is ook gevraagd aan iedereen die mee werkt om een  activiteit te organiseren die geld op brengt zodat we aan het eind van de dag de stichting Present een mooi bedrag kunnen overhandigen. Zo zal de kaatsvereniging een clinic geven, Ernst Langhout komt langs om unplugged te gaan zingen, de diakonie organiseert een wijnproeverij van diverse avondmaalswijnen, er is koersbal, jeu de boule , de Griene Geaen presenteert zich, het breicafé is er. Diverse koren die in onze streek actief zijn zullen zich laten horen zoals  Lytse Kreft en Sjema. Dorkas is aanwezig. Er zal liturgisch bloemschikken plaatsvinden en nog veel meer. Ook zal er voor de jongere jeugd theater van Ruurd Walinga zijn. Diverse stichtingen die in onze gemeente bezig zijn om de kerkgebouwen over te nemen zullen zich hier ook presenteren met de plannen die er zijn voor die gebouwen, en nog veel meer. Voor deze merke zal iedereen in de Lege Geaën op originele wijze  persoonlijk worden uitgenodigd. Maandagavond wordt aan alle deurknoppen van de huizen in de Lege Geaën een gevuld plastik zakje gehangen met onder andere de uitnodiging, een koelkastmagneetje en een klein rolletje King.