Su het ut weest (544)

SNEEK - Deze foto van de prachtige oude Wonderbrug met op de achtergrond de Waterpoortsgracht is gemaakt rond 1910. Het pakhuis links is later omgebouwd tot woning waarbij de voor-en zijgevel en de dakconstructie werden veranderd. Door de huidige geknikte kap werd meer ruimte verkregen op de bovenverdieping. In de achtergevel is de smalle laaddeur in het midden nog aanwezig. Het kleine witte pandje ernaast, waar de Boer snoep sigaretten ed. verkocht, is in 1991 gesloopt en vervangen door een in de gevelrij passende woning.

Tussen de woningen en de Waterpoort is de achtkantige torenspits te zien die op het hoekpand Hoogend-Rienck Bockemakade stond.
Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o. Reacties op suhetutweest@hotmail.com of 0515-426306.