Opnieuw renovatiesubsidie nieuwe woningeigenaren  

SNEEK - Nieuwe woningeigenaren krijgen vanaf 15 september opnieuw de kans om een renovatiesubsidie aan te vragen. De provincie trekt hiervoor € 680.000 uit het Aanvalsplan Woningmarkt als onderdeel van het programma Wurkje foar Fryslân.

In februari dit jaar werd tijdens het Woonoffensief dezelfde actie gehouden. Nieuwe woningeigenaren van woningen tot € 150.000 konden toen aanspraak maken op een renovatiesubsidie. Dat is opnieuw het geval. Tijdens deze actie is de periode echter langer gemaakt en doen ook woningen op de Waddeneilanden mee. Hierbij gaat het om huizen tot € 265.000. Potentiële kopers die in de periode van 15 september tot en met 15 december een voorlopig koopcontract tekenen, kunnen 25 procent van de renovatiekosten (tot maximaal € 5.000) aan subsidie aanvragen bij de provincie. Hierbij geldt een op=op-beleid. De renovatiesubsidie heeft als doel de kwaliteit van de goedkopere koopwoningen te verbeteren waardoor deze aantrekkelijker worden voor potentiële kopers. Het bevordert daarnaast ook de doorstroming vanuit de huursector en brengt een verhuisketen op gang. Geïnteresseerden kijken voor meer informatie op www.fryslan.nl/renovatiesubsidie. De renovatiesubsidie is één van de projecten uit het programma Wurkje foar Fryslân. Hiermee doet de provincie Fryslân een ongekende investering van € 300 miljoen in de mienskip. Met het programma Wurkje foar Fryslân wil de provincie Fryslân op korte termijn de Friese economie een impuls geven. Op lange termijn gaat het om economische structuurversterking. Hoe dat gebeurt staat op www.fryslan.nl/wurkjefoarfryslan.