Samengestelde teams Oudega, HJSC en Heeg

OUDEGA - (SWF) - De voetbalclubs Oudega, HJSC en Heeg luiden vrijdag de nieuwe samenwerking feestelijk in met een gezamenlijke openingsdag voor in Oudega.

Tijdens deze openingsdag zullen de drie hoofdbesturen een intentieverklaring ondertekenen, waarin het voortbestaan en de eigen identiteit  van de afzonderlijke verenigingen  benoemd en onderstreept wordt. In Oudega, Hommerts-Jutrijp en Heeg hebben de jeugdbestuurders in het voorjaar de handen ineengeslagen. De jeugdafdelingen van Oudega en de Hommerts-Jutrijp waren al samengevoegd in een SJO, een Samengestelde Jeugd Opleiding. Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen is de samenwerking uitgebreid.Oudega/Hommerts-Jutrijp én Heeg hebben vanaf dit seizoen ook vijf Samengestelde Teams: een A1, twee B-elftallen en twee meisjesteam (D en C). Het idee voor de samenwerking is na de winterstop ontstaan.  Het is een bekend probleem: grote kinderen in kleine dorpen stoppen vaak met voetballen vanaf de B-jeugd. Het is voor de kleine dorpsverenigingen moeilijk oudere jeugdteams op de been te houden, laat staan dat er sprake kan zijn van indeling op niveau of doorstroming naar de seniorenteams. Een werkgroep van bevlogen jeugdbestuurders uit de drie verenigingen is hiermee aan het werk gegaan. Natuurlijk waren er kritische geluiden vanuit de hoofdbesturen, maar op een gezamenlijke avond in mei zijn goede afspraken gemaakt en bleken alle drie de hoofdbesturen  het initiatief te ondersteunen. De animositeit tussen de verenigingen is van oudsher groot, zoals het hoort bij buurtdorpen, maar het gezamenlijk belang is nog groter en de onderlinge betrokkenheid blijkt gelukkig sterk. Op deze manier is een win-win-winsituatie ontstaan. In alle drie de dorpen kunnen  kinderen in de buurt blijven sporten, omdat er geen teams opgeheven hoeven te worden. Kinderen kunnen ook op hun eigen niveau blijven voetballen, wat hen behoudt voor de sport en groeimogelijkheden biedt. Bovendien is het voortbestaan van alle drie de verenigingen beter geborgd, omdat er genoeg jeugd van allerlei niveau blijft voetballen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel de gemeente als de KNVB enthousiast zijn over en betrokken zijn bij dit initiatief. Ook de plaatselijke ondernemers steunen de nieuwe samenwerking van harte. Er zijn maar liefst vijf nieuwe shirtsponsors gevonden voor de ST-teams. Hun naam zal prijken op een volledig nieuw tenue, dat in oktober gepresenteerd zal worden.  Spontaan hebben zich ook  individuele sponsors gemeld. Artiesten uit de drie dorpen verzorgen pro deo een benefietavond op 8 november in Heeg.