Internationale Jeugduitwisseling Lionsclub Sneek

SNEEK -  Een lionsgastgezin in Sneek ontving van 13 tot 23 juli twee jongelui uit Hongarije en Israël. Andere lionsleden, vaak vergezeld van hun eigen kinderen, verzorgden gedurende tien dagen een gevarieerd programma, waarin zij kennis konden maken van diverse facetten van Friesland en omgeving. Uiteraard werd er de nodige keren gezeild, maar ook een bezoek aan het Planetarium in Franeker ontbrak niet aan het programma.

Na hun verblijf in Sneek zijn de beide jongens vertrokken naar een Lions jeugdkamp in Kamerik en Weert. Daar ontmoeten zij jongelui uit andere landen. De voertaal is Engels. Lions International organiseert deze jeugduitwisselingen sinds 1961 met als doel het begrip tussen jonge mensen in de wereld te bevorderen. Aan de uitwisseling doen jaarlijks 4500 jongelui mee tussen 17 en 21 jaar, uit 58 landen. Niet-lionskinderen zijn daarbij in de meerderheid. Nederland zendt jaarlijks zo’n 100 jongelui uit en ontvangt eenzelfde aantal. De lionsclubs zijn verantwoordelijk voor de selectie en de uitzending van de jongelui. Door de Lionsclub Sneek club werd dit jaar een meisje (woonachtig in Sneek) uitgezonden naar een gastgezin en een kamp in de Verenigde Staten. Er worden in de wereld ongeveer 200 kampen georganiseerd. De animo is groot om mee te doen. Ongeveer een kwart van de aanmeldingen kon dit jaar worden gehonoreerd. De Lionsclub Sneek heeft het plan volgend jaar opnieuw aan de uitwisseling mee te doen.