Kerkgangers Martinikerk kerken onder Watertoren

SNEEK - De kerkgangers van de Martinikerk in Sneek verruilden zondagmorgen de historische eiken banken voor witte kuipstoeltjes opgesteld op het stukje groen in de nieuwe wijk IJlsterkade onder de Watertoren.

Voorganger was dominee Fedde Welbedacht die het over tekenen van God had. Na een bui kort voor aanvang van de dienst weken de wolken voor de zon en beleefde de gemeente een droge kerkdienst. De muzikale begeleiding was in handen van fanfareorkest cmv Harmonie Sneek onder leiding van Piet Visser.   Foto's Henk de Vries