Woningen op locatie Poiesz Singel

SNEEK - De gemeente Súdwest-Fryslân vraagt de raad mee te werken aan een startnotitie om op de locatie van de oude supermarkt van Poiesz aan de Singel een woningbouwplan mogelijk te maken.

Zoals bekend is de binnenstadvestiging van Poiesz Supermarkten BV begin 2012 is verhuisd van de locatie aan de Singel en Harinxmakade naar het Boschplein in Sneek. Daarmee is er in het centrum van Sneek een ontwikkellocatie vrijgekomen. De voormalige bedrijfsbebouwing is nog wel aanwezig op de kavel. Poiesz heeft als eigenaar van de bouwbedrijf Van Wijnen in de gelegenheid gesteld een plan voor woningen  te ontwikkelen. Om het plan mogelijk te maken zal er een ruimtelijke procedure gevoerd moeten worden. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen om voor dit plan een bestemmingsplan op te laten stellen. Voorafgaand aan de procedure voor de uiteindelijke vaststelling van dit nieuwe bestemmingsplan legt het college een startnotitie voor aan de raad. Foto Google Maps