Kunstvertoon start seizoen met introductieavonden en erfgoed cursussen

SNEEK - Het komende seizoen brengt Kunstvertoon in de  bibliotheek van Sneek veel nieuws. Van eind oktober tot april kunnen keuzes worden gemaakt uit introductie- en thema-avonden, excursiedagen en korte tot meerjarige cursussen over het waardevolle cultuurgoed van oudheid tot heden. 

Allerhande boeiende onderwerpen komen aan bod: cultuur en geschiedenis, ideeëngeschiedenis en maatschappelijke denkbeelden, prehistorie en klassieke wereld, bouwkunst en stedenbouw door de eeuwen heen, landschappen, regionale cultuur en landelijke bouw. En dat alles in vele Europese landen, Nederland en Fryslân. Al veertien jaar verzorgt Kunstvertoon voor de inwoners van Fryslân in Sneek een breed cursusprogramma over cultuur, cultuurhistorische onderwerpen en het bewaarde culturele erfgoed. Het centrale doel is: de vermeerdering van kennis van en het inzicht in het culturele erfgoed. Dat doet Kunstvertoon door zeer aantrekkelijke cursusprogramma’s, gericht op beginners én op kenners. Het initiatief wordt mogelijk gemaakt door veel belangeloze inzet en doordat kennis uit verschillende cultuurhistorische disciplines kan worden gecombineerd. Om als nieuwe deelnemer kennis te kunnen maken met Kunstvertoon kan een gratis introductieavond worden gevolgd, eind oktober, met uitleg over het cursusprogramma en waarin ook boeiende onderwerpen aan de orde komen. Of er kan gestart worden met een interessante dagexcursie naar historisch Leeuwarden (begin november). Op het terrein van kunstgeschiedenis brengt Kunstvertoon een reeks overzichtscursussen, elk handelend over een bepaalde periode in de geschiedenis, vanaf november de 19e en 20e eeuw. In januari start een basiscursus, van oudheid tot heden, als begin van een nieuwe reeks. Men kan zich daarna verder verdiepen door middel van diverse vervolgcursussen, zoals dit jaar over de schilder Caspar David Friedrich en de romantische schilderkunst. De bouwkunstcursussen van Kunstvertoon, tot stand gekomen in samenwerking met provinsje Fryslân, mogen uniek genoemd worden. Dit jaar start een geheel nieuwe reeks van drie  overzichtscursussen. Deze eerste jaargang handelt over de periode van late middeleeuwen en renaissance. De bouwkunst in Fryslân vormt een belangrijk onderdeel en wordt vergeleken met die in de Nederlandse centra en in de trendbepalende Europese landen in die tijd. Voor deze en al haar erfgoedcursussen kan Kunstvertoon putten uit een zeer omvangrijk eigen beeldarchief. Het kwam tot stand door samenwerking met onderzoeks- en educatieve projecten in Europa en het wordt voortdurend vernieuwd en aangevuld. Het beeldmateriaal, ook in aantrekkelijke cursuspakketten en syllabi, maakt de cursussen extra aantrekkelijk. Om bij de interesse van belangstellenden aan te sluiten, worden verschillende onderwerpen uit deze overzichtscursussen (14 modules) ook in een kortere cursussen aangeboden (vanaf 2 modules). Een historisch maar tegelijk actueel onderwerp is het Vlaamse Ieper, een stad met een uitzonderlijke geschiedenis, waarin perioden van glans, diepzwart en hoop elkaar opvolgden. (‘Ieper, 1214-1914-2014’, thema-avonden in november en januari). Tevens start dit jaar een aantal nieuwe cursusseries. In het kader van de serie Maaktechnieken wordt de cursus ‘Prenten- ingeprent (ge)weten’ georganiseerd, welke handelt over de grafische kunst van 1400 tot 1900. De serie Hemel op Aarde start in februari met een cursus over de kerkelijke geschiedenis, architectuur en kunst van 300 tot 1000. Ook kan men inschrijven voor voordelige cursuscombinaties. Meer informatie over de cursussen: www.kunstvertoon.nl. De Kunstvertoon-cursusprospectus en flyer (met een kort overzicht van maand tot maand) liggen in de bibliotheken of aan te vragen via info@kunstvertoon.nl of 0513-499441. Op de foto bedrijvigheid bij de Leeuwarder boterwaag. Op de achtergrond de fraaie gevels. Fragment van een schilderij van C.F. Franck, 1796.