Infobijeenkomsten veranderingen in zorg

SNEEK - De cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân en Littenseradiel en het Steunpunt UGS in Sneek organiseren in samenwerking met het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU drie informatiebijeenkomsten in Sneek, Bolsward en Workum. 

De bijeenkomsten zijn er voor iedereen die informatie wil hebben over de actuele veranderingen in de sociale zekerheid, zoals maatregelen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de komst van de Participatiewet. Daarbij wordt ook ingegaan op de Miljoenennota en de uitkomsten van het debat van de Tweede Kamer over de nota. Uitkeringsgerechtigden en mensen met een laag inkomen krijgen het er de komende tijd niet makkelijker op. Ze hebben te maken met een opeenstapeling van maatregelen die grote gevolgen hebben voor hun financiën en het sociale leven. Denk aan veranderingen in de uitkeringen, in de minimaregelingen, in de zorg en in de WSW. Welke gevolgen hebben al deze veranderingen voor de mensen die het toch al niet breed hebben? Op welke steun kunnen ze rekenen? Daarover gaat de informatieavond. Nanne de Jong, coördinator van het FSU, geeft een presentatie over de gevolgen van de maatregelen in 2014 en 2015 voor personen en gezinnen. Daarna is het woord aan de bezoekers. Vanuit de zaal kunnen allerlei vragen en ervaringen naar voren gebracht worden. De organisatoren zijn heel benieuwd naar de meningen en ervaringen van de mensen waar het om gaat. Er zijn vrijwillige hulpverleners aanwezig waarmee na afloop van de bijeenkomst afspraken gemaakt kunnen worden. De gemeente Súdwest Fryslân werkt mee aan de bijeenkomsten enstuurt de uitnodiging aan de cliënten in de bijstand. Op deze manier krijgen alle personen die een bijstandsuitkering hebben de uitnodiging voor de bijeenkomst. Daarnaast wordt de bijeenkomst bekend gemaakt via de media en wordt de brief verstuurd naar allerlei organisaties die contact hebben met mensen waarvoor de avond bedoeld is. de bijeenkomsten zijn in * Bolsward ‘De Groene Weide’, Snekerstraat 2 8701 XD (tel: 0515-572284) 25 september van    20.00  tot  22.00 uur; * Workum ‘de Klameare’, Skil 6a 8711 CN (tel: 0515-541619) 1 oktober van 14.00 tot 16.00 uur; * Sneek Partycentrum ‘De Stolp’, Smidsstraat 6 8601 WB (0515-424044) 2 oktober van 20.00 tot   22.00 uur.