Café Doodgewoon met onderwerp 'Troost'

Bolsward - Café Doodgewoon opent woensdag 15 oktober weer zijn deuren. Van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur zijn belangstellenden welkom in WoonZorg- en Behandelcentrum Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1 in Bolsward. De toegang is gratis.

Naast het elkaar informeel ontmoeten en ervaringen uitwisselen is er aandacht voor het onderwerp 'Troost'. Want als je iemand tegen komt die in moeilijke omstandigheden verkeert, wil je die ander troosten. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Kun je troosten als je bij een stervende bent? Valt er eigenlijk wel te troosten als je bij iemand komt wiens dochter net is overleden? En als je een kaartje stuurt, wat zet je daar dan op? Op 15 oktober gaan we bij het Café Doodgewoon op zoek naar welke troost helpt en welke niet.

Café Doodgewoon in beweging….

In 2014 zal het Café Doodgewoon anders georganiseerd worden. Tijdens de zes Café-avonden worden de mogelijkheden besproken in de palliatieve zorg (zorg voor mensen die van hun arts gehoord hebben dat ze niet meer beter kunnen worden). Ziekenhuis, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, maar ook de organisaties die zorg bieden in het hospice of gewoon thuis zullen in eigen huis of locatie informatie geven over de zorgmogelijkheden rond het levenseinde. Het café Doodgewoon is vrij toegankelijk voor iedereen die zich wil verdiepen in thema’s rond de eindigheid van het leven. Het Café Doodgewoon in beweging wordt georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Zuidwest Friesland, een samenwerkingsverband van Antonius Zorggroep, Zorgbelang Fryslân, Huisartsen, Zorggroep Tellens, Plantein, Buurtzorg Nederland, Zorggroep Hof en Hiem,Zorgcentrum St. Theresia en Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg Zuidwest Friesland/Hospice (V.P.T.Z.)