Watercafé over toekomst waterbeheer Greidhoeke

Sneek - Wetterskip Fryslân houdt dinsdag 21 oktober een tweede dialoogbijeenkomst over het toekomstig waterbeheer in de Greidhoeke. In het interactieve ‘Watercafé’ in restaurant-partycentrum Noflik in Easterein kunnen deelnemers in gesprek over de mogelijke effecten en voor- en nadelen van enkele toekomstbeelden voor het waterbeheer in de Greidhoeke.

In die toekomstbeelden zijn de ideeën, voorstellen en oplossingen van de eerste dialoogbijeenkomst verwerkt. Inwoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De avond start om 19.00 uur met een inloop en het programma begint om 19.30 uur. Aanmelden kan via: info@atrive.nl. Wetterskip Fryslân is afgelopen zomer een pilotstudie gestart om samen met ingelanden na te denken over hoe het watersysteem in de Greidhoeke in de toekomst betaalbaar, robuust en duurzaam georganiseerd kan worden. Het waterschap nodigde inwoners en belanghebbenden in het gebied tussen Bolsward, Wommels, Easterein en Nijland uit om mee te denken over de toekomst van het waterbeheer in hun gebied. Eind augustus werd huis-aan-huis een uitnodiging voor de eerste dialoogbijeenkomst verspreid, met daarbij een verzoek om een online enquête in te vullen. Ruim 400 inwoners vulden de enquête in. Ruim 60 bezoekers kwamen naar de eerste dialoogbijeenkomst op 2 september in Easterein. Volgens de deelnemers aan de eerste dialoogbijeenkomst kunnen burgers werkzaamheden overnemen van het waterschap om kosten op het waterbeheer te besparen. Bijvoorbeeld het beheren van polders, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of bediening van gemalen, stuwen en afsluitingen. Ook het samenvoegen van peilvakken en bemalingsgebieden en het verminderen van het aantal opvaarten leveren volgens de deelnemers mogelijke besparingen op. Verder werden het dempen van sloten of juist meer water bufferen in peilgebieden om de boezem te ontlasten als mogelijkheden genoemd. Ook werden er oplossingen gezocht in vernieuwing door techniek en innovatie, zoals zonnepanelen die gemalen van stroom voorzien en centrale aansturing van gemalen. ,,Er is volop bereidheid om mee te denken en mensen komen met goede suggesties. Daar ben ik erg blij mee", aldus dagelijks bestuurslid Roel de Jong van Wetterskip Fryslân. ,,We hebben de ideeën uit de eerste bijeenkomst uitgewerkt in een aantal mogelijke toekomstbeelden voor het gebied. Daarover gaan we graag opnieuw met de mensen in gesprek."