Half ton plein Bonifatiusschool

SNEEK - De Bonifatiusschool in Sneek ontving eergister uit handen van Joost Vonk van Jantje Beton een cheque van maar liefst 50.000 euro. Deze subsidie is bedoeld om dit schooljaar een Gezond Schoolplein te realiseren rondom de Bonifatiusschool in Sneek. De Bonifatiusschool is één van de zestig scholen in Nederland, die in aanmerking komt voor dit project en subsidie.

Daarvoor is een ambitieus plan gemaakt om het nu nog stenen plein te veranderen in een uitdagende groene omgeving, die de fantasie prikkelt, de beweging stimuleert en de leerlingen iets leert over het belang van de natuur. Het plein wordt zo bedacht met de leerlingen, dat het ook als ‘buitenlokaal’ kan worden gebruikt. Directeur Clemens van der Zwet: ,,Onze droom is om het schoolplein te verbinden met het zorgcentrum naast onze school. Een Gezond Schoolplein voor jong en oud. Dat zou geweldig zijn!” In bijzijn van de 385 leerlingen en heel veel ouders werd de cheque getekend en overhandigd. Komende weken wordt met een actieteam van klassenvertegenwoordigers onder leiding van  Joost Vonk verder nagedacht over de vormgeving. De uitvoering van het nieuwe plein zal vanaf februari 2015 gaan plaatsvinden, gelijktijdig met de uitbreiding van de school met drie lokalen en de herinrichting van de Leeuwarderweg.