Bewoners Stadsfenne maken zelf bruggen schoon

SNEEK - In het kader van Burendag nam het Wijkplatform Stadsfenne in Sneek het initiatief om de bruggetjes in de wijk schoon te maken.

Afgelopen zaterdag gingen vijftien wijkbewoners de sterk vervuilde en groen uitgeslagen bruggetjes te lijf met (sloot)water en zeep, sponzen en borstels. In de Bordine schoot een bewoonster spontaan te hulp met een hogedrukspuit. Het resultaat mag er zijn: het merendeel van de 12 bruggetjes in de wijk is weer schoon en fris.
De schoonmaakactie, die ondersteund werd door het Oranjefonds, werd afgesloten met een gezamenlijke warme maaltijd in de Parkflat.