Commissie Naamgeving vraagt Snekers om hulp

SNEEK -  De Commissie Naamgeving in de gemeente Súdwest-Fryslân onderzoekt op dit moment de historische namen van de bruggen in en rondom Sneek. Vele bruggen hebben van oudsher al een naam. Andere daarentegen zijn niet officieel geregistreerd. De commissie vraagt inwoners van Sneek mee te denken.

Misschien kennen zij verhalen of anekdotes over de Sneker bruggen. Of misschien gebruikte Sneek vroeger wel een heel andere naam voor de Koningsbrug? Neem dan contact op met de naamgevingscommissie.

De Commissie Naamgeving bestaat inmiddels drie jaar. Zij adviseert het college van B&W over nieuwe straatnamen, maar ook over namen van openbare gebouwen, terreinen, kunstwerken, straatnamen en nog veel meer. Dit gebeurt op initiatief van de commissie of de gemeente, maar graag wil de commissie dat inwoners van de gemeente de weg weten te vinden als zij vragen, suggesties of een verzoek hebben over naamgeving. Maar zo nu en dan komt de commissie ook met een verzoek naar de inwoners van de gemeente. Deze commissie bestaat uit  Piet Bosma, Taeke van der Laan, Hessel Jaasma, Gunar Reinaut Boon en wethouder Gea Akkerman-Wielinga.

Dat deze commissie niet alle namen zelf verzint of oplegt aan de inwoners is volgens Gunar Boon altijd het streven geweest. ,,Al sinds de oprichting in 2011 zijn wij altijd in gesprek gegaan met inwoners, omwonenden en dorps of stadsbelangen. Zij schuiven aan bij onze vergadering of wij gaan bij hen op bezoek en wij zijn er met hun hulp tot nu toe altijd uitgekomen!”. De commissie komt vaak wel met een historisch onderbouwd voorstel, maar als bijvoorbeeld tijdens een ledenvergadering van een dorpsbelang tegen wordt gestemd, dan nemen zij de inwoners ook serieus.

In verschillende grote en kleine projecten hebben zij al advies uitgebracht. Te denken valt aan de straatnamen in de Sneker wijk Harinxmaland, maar de commissie kreeg ook te maken met namen voor de nieuwbouw in Stavoren. ,,Wij proberen bij nieuwbouw vaak te achterhalen wat vroeger op die grond aanwezig was. Dit kan gaan om boerderijen, huizen of een state, maar er wordt ook gekeken naar wie de grond in het verleden in eigendom had of bewerkte. Hier komen vaak namen uit voort die geschikt zijn om als straatnaam te gebruiken en het schept ook een band tussen de geschiedenis en de nieuwe bewoner”, aldus Boon. Ook komt de commissie wel eens intrigerende vraagstukken tegen, zoals de Waterpoort waarvan de naam, sinds de bouw vierhonderd jaar geleden, nog nooit was geregistreerd.

In het Gemeentenieuws ‘Ta jo Tsjinst’ elders in deze krant wordt iedereen op de hoogte gebracht van de plannen en staan ook de contactgegevens van de commissie.