Maaltijdservice zoekt vrijwilligers  

Sneek - De Maaltijdservice van Antonius en Plantein voorziet vele mensen van een warme en voedzame maaltijd. En dit is een succes, want steeds meer mensen willen graag maaltijden van de Maaltijdservice ontvangen. Hiervoor zijn in de regio van Sneek dringend extra vrijwilligers nodig, die het team maaltijdbezorging kunnen versterken.

In de keuken van het Antonius Ziekenhuis in Sneek bereiden medewerkers van de Maaltijdservice dagelijks zo’n 1200 maaltijden. Afnemers zijn het ziekenhuis zelf, de WoonZorg- en Behandelcentra van Plantein, gehandicaptenzorg Philadelphia en – steeds vaker – mensen die gewoon thuis wonen. Een van deze mensen is Piet Boermans (62). Hij krijgt vijf dagen per week zijn eten thuisbezorgd door de maaltijdservice Plantein & Antonius. “Je weet niet wat je mist, zeg ik altijd tegen mijn buren.” De maaltijden worden dagelijks bezorgd bij een vaste klantengroep. De levering wordt verzorgd door vrijwilligers, die de maaltijden met hun eigen auto bezorgen. De bezorgers moeten dus beschikken over een eigen auto en een rijbewijs. Daarnaast wordt gevraagd om minimaal een dagdeel per week van 10.00 – 12.15 uur beschikbaar te zijn om de maaltijden rond te brengen in de regio Sneek. Uiteraard worden de onkosten vergoed en zijn de vrijwilligers van de Maaltijdservice tijdens hun werkzaamheden verzekerd. Belangstellenden voor de vrijwillige bezorgersfunctie kunnen op 10 november om 15.00 uur een informatiebijeenkomst bijwonen in WoonZorg- en Behandelcentrum Ielânen, Harste 11 in Sneek. Tijdens deze bijeenkomst krijgen zij algemene en praktische informatie en kunnen ze vragen stellen over het vrijwilligerswerk voor de Maaltijdservice. Mocht u voor de bijeenkomst nog vragen hebben, of wilt u alvast meer informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Ieke Cnossen, Vrijwilligerscoördinator van Zorggroep Plantein, tel. 0515 – 428 300. Plantein is een vooruitstrevende organisatie voor persoonlijke seniorenzorg in Zuidwest-Friesland. Zo’n 1.250 betrokken medewerkers en 850 vrijwilligers verlenen kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning aan ongeveer 900 cliënten. Persoonlijke zorg, passie en professionaliteit zijn belangrijke kernwaarden binnen Plantein. Het leefcomfort sluit zoveel mogelijk aan bij de gewoonten en wensen van elke cliënt.   De organisatie biedt wonen, welzijn, zorg en dienstverlening en eerstelijns zorg in moderne voorzieningen. Er zijn drie WoonZorg- en Behandelcentra in Sneek, Joure en Bolsward, een WoonZorgcentrum in Koudum en Zorgwoningen in Balk, Sneek, Lemmer en Joure. Daarnaast verhuurt Plantein woningen aan senioren in een appartementencomplex in Bolsward.