Energiecoöperatie opgericht in Heeg

Heeg - Heeg heeft sinds zaterdag een eigen energiecoöperatie.

Tijdens de openingshandeling werden logo's van de grote energiereuzen demonstratief verbrand, waarna het logo van Coöperatie Duurzaam Heeg werd onthuld. ,,Ruim 1,2 miljoen euro vloeit jaarlijks vanuit Heeg naar de grote, veelal buitenlandse energiebedrijven. Wij willen graag dat dit geld terugkomt naar Heeg om in te zetten voor duurzaamheid en leefbaarheid van Heeg", aldus de kersverse voorzitter Anton van Wijk. Meer dan dertig Hegemers hebben zich inmiddels aangemeld als lid van de nieuwe coöperatie. De mogelijkheid om invloed te hebben op de besteding van geld voor lokale doelen spreekt de mensen aan. Vooral het samenwerkingsverband met NLD Energie, een coöperatief energiebedrijf, blijkt mensen aan te spreken. Dit energiebedrijf met zijn wortels in Noord-Nederland ondersteunt lokale initiatieven op basis van dezelfde uitgangspunten als de lokale coöperaties. Zij betalen per lid een vast bedrag aan de lokale coöperatie. De start van de Coöperatie Duurzaam Heeg wordt gevolgd door een eerste ledenvergadering begin 2015. En zoals het een echte coöperatie betaamt, bepalen de leden wat er gaat gebeuren om Heeg duurzaam te maken. Meer informatie: www.duurzaamheeg.nl.