Zithoekjes, pannakooi en fietsservicepunt in Wiuwert

Wiuwert - De skatebaan en het aangrenzende parkeerterrein in Wiuwert wordt ingericht als ontmoetingsplek voor jong en oud met fietsservicepunt, zithoekjes en pannakooi.

In Wiuwert bestaat de wens een ontmoetingsplek te creëren voor jong en oud met als doel het bevorderen van integratie van verschillende groepen dorpsbewoners. De skatebaan tussen de provinciale weg en Labadistendyk, wordt nog maar zelden gebruikt en nodigt niet echt uit om er lang te verblijven. Deze locatie, aan de rand van het dorp, kan door een herinrichting geschikt worden gemaakt voor meerdere  doeleinden en doelgroepen. Ouderen en jongeren hebben daarvoor een plan gemaakt. De skatefaciliteiten maken plaats voor een pannakooi en enkele zithoekjes. De parkeergelegenheid wordt herplaatst en daarbij komt een fietsservicepunt met water en elektra. De waterpartij aan de kant van de Swaenwerterdyk  wordt omgevormd tot een vijver met inheemse water- en oeverbeplanting en vanaf de Swaenwerterdyk wordt een nieuwe fietsingang gerealiseerd. Het nu nog open terrein wordt aan de noordzijde met een grondwal afgeschermd en overal zal beplanting worden aangebracht om het geheel aan te kleden.