Ruimte kleine zorgaanbieders en burgers

Sneek - Er is en blijft ook na de op handen zijnde veranderingen in de zorg ruimte voor kleine zorgaanbieders.

Dankzij het amendement van D66 Súdwest Fryslân, ingediend met PvdA, Groenlinks, CDA , Totaal Lokaal, Christen Unie,VVD en Gemeente Belangen, blijft het recht van burgers om de gemeente uit te dagen en zo zelf de zorg die nodig is te kunnen verlenen. Deze ‘right to challenge’,  is afkomstig uit Engeland en door de Tweede Kamer vastgesteld als wijziging op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Door aangeven van Jan Hoekstra (raadslid D66) is dit recht ook in Súdwest Fryslân opgenomen . Bij voorbeeld een kleine zorgaanbieder die nu niet een contract heeft met de gemeente krijgt middels dit recht de mogelijkheid de zorg te kunnen blijven of gaan leveren.  Vervolgens heeft de voltallige raad het amendement gesteund. De Gemeente Súdwest Fryslân is één van de eerste gemeenten die zo vooruitstrevend is in het ruimte bieden voor burgerinitiatieven. Riejanne Bouma, Fractievoorzitter van D66 in de gemeente, hierover: “Kleine initiatieven die aan de kwaliteitseisen voldoen moet je omarmen en steunen als gemeente. We moeten duidelijk communiceren wat hun rechten zijn en hoe de mogelijkheden kunnen worden benut, dat hebben we nu bereikt en dat is geweldig!”. Zoals bekend krijgt de gemeente per 2015 nieuwe taken en verantwoordelijkheden binnen de zorg, er wordt wel gesproken van de decentralisatie (verantwoordelijkheid gaat van het rijk naar de gemeente). De gemeente Súdwest-Fryslân bereidt zich voor op deze nieuwe taken om vanaf 2015 de zorg beter en dichterbij mensen te organiseren.