SWF enthousiast kabelwaterskibaan bij De Potten

Sneek - Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over de plannen voor een kabelwaterskibaan in de recreatieplas bij De Potten in Sneek. De commissie Doarp, Stêd&Omkriten heeft de plannen op 9 september eerder besproken. Toen is gevraagd om een uitgebreidere toelichting op de plannen. Deze toelichting ligt er inmiddels. Het college van burgemeester en wethouders wil nu graag weten wat de gemeenteraad van de plannen vindt. Een aantal fracties zet vraagtekens bij de plannen.

Mensen, en met name jongeren, willen steeds meer vermaakt worden. ,,Met de aanleg van een waterskibaan willen we de jongeren opnieuw aan Súdwest-Fryslân binden. Sneek en omgeving moet ook voor jongeren weer een aantrekkelijk gebied worden om in de vrije tijd te bezoeken. Een waterskibaan draagt hier zeker aan bij!”, zegt wethouder Gea Akkerman. In het recreatiegebied zijn al verschillende recreatiemogelijkheden. Het grootste deel van het gebied is gericht op de watersport. Wethouder Gea Akkerman: ,,In het Pottengebied is nog voldoende ruimte om de recreatiemogelijkheden uit te breiden. Een dagattractie als een waterskibaan past daar heel goed thuis. Het versterkt niet alleen de kracht van het recreatieterrein, maar het heeft bovendien een versterkende werking voor het hele gebied!” Daarnaast past de aanleg van een kabelwaterskibaan in onze visie op toerisme en recreatie:  Súdwest-Fryslân wil graag ruimte bieden aan nieuwe, eigentijdse en avontuurlijke vormen van recreatie. Bij de plannen houdt Súdwest-Fryslân zo veel mogelijk rekening met de huidige bezoekers. De initiatiefnemer van de plannen is Watersportcentrum Friesland.  Dit bedrijf organiseert buitensportactiviteiten voor jong en oud.  Het bedrijf wil graag in het recreatiegebied de Potten meer activiteiten organiseren die met de watersport verband hebben, zoals waterskiën met behulp van een kabel, kanoën, kajakken en suppen. Om te kunnen waterskiën is het nodig dat er een kabelwaterskibaan wordt aangelegd. De kabelwaterskibaan wordt donderdag 18 december in de gemeenteraad besproken.  Als de raad zich kan vinden in de plannen wordt in het voorjaar van 2015 een bijeenkomst voor belanghebbenden georganiseerd  om ze te informeren over de plannen.