Oud Kerkhof krijgt geen nieuw elan

Sneek - Het college van Súdwest-Fryslân weigert volgens de Christen Unie de motie van de raad uit te voeren, waarin het college gevraagd werd met een alternatief verkeersplan voor het plein rond de Martinikerk in Sneek te komen, dat meer recht zou doen aan de intenties van de eerdere Sneker gemeenteraad. Destijds werd het plein opnieuw ingericht en bestraat met het doel een verkeersluw plein te realiseren. Dit betekende dat er zo weinig mogelijk verkeersbewegingen toegelaten zouden worden en er minder parkeerplaatsen beschikbaar kwamen. Het moest een plein worden, dat recht zou doen aan de stilte van weleer.

De evaluatie aan het begin van 2014 was bedoeld om te bekijken of aan de doelen van de herinrichting was beantwoord. Geartsje Horjus, indienster van de motie van de ChristenUnie, ondersteund door het CDA, reageert dan ook teleurgesteld nu het college veranderingen wil aanbrengen in de verkeerssituatie. ,,Er mag wel van 4 tot 9 iemand van handhaving op het plein rondlopen om de ouders van leerlingen van de muziekschool te bewegen om niet met hun auto's op het plein te blijven staan. Ongewenst gedrag van automobilisten laat zich alleen goed corrigeren als ook goed duidelijk wordt dat men een ander hindert." In een aparte sessie zijn belanghebbenden betrokken geweest bij deze evaluatie. De gemeenteraad was daarbij niet betrokken maar is daarover in mei geïnformeerd. Omdat ook de gemeenteraad inmiddels op de hoogte was van een verdere toename van verkeersoverlast op het plein, heeft zij in de vergadering van juni het college gevraagd alsnog te komen tot een alternatieve inrichting, waardoor onnodig rondrijdend autoverkeer tegengegaan wordt en handhaving minimaal hoeft te worden ingezet. Het CDA diende deze motie ook mee in, maar heeft aangegeven zich bij de conclusies van het college neer te leggen. Daarmee is een meerderheid voor het eerdere besluit weggevallen. ,,Het is verdrietig te moeten vaststellen, dat op deze wijze een raadsbesluit aan de kant geschoven wordt", aldus Geartsje Horjus.