Geen 'cola-keten' in Littenseradiel

Wommels - De gemeente Littenseradiel wil geen zogenaamde 'cola-keten' in de gemeente voor jongeren onder de 18 jaar als daar geen continu toezicht is van Dorpsbelang.

De gemeente wil jeugdketen in de gemeente gedogen als deze zich aan regels houden. De uitgangspunten van het jeugdketengedoogbeleid zijn inmiddels bekend gemaakt. Er wordt een grens aan de aanwezigheid van alcoholhoudende drank gesteld om er geen zuipketen van te maken. Verder moeten bezoekers van de keten lid zijn van de keet, zodat het besloten keten worden. Er moet altijd een jongere aanwezig zijn met een IVA-certificaat (instructie verantwoord alcohol schenken). Het primaire toezicht ligt bij de erfeigenaar en dorpsbelang en een jongerenwerker moet altijd welkom zijn. Houden de keten zich niet aan de voorwaarden, dan leidt dat na twee waarschuwingen tot sluiting.