Digi-Taalhuis van start in Bibliotheek Sneek

Sneek - Op 2 december gaat in Bibliotheek Sneek een Digi-Taalhuis van start. Iedereen die beter wil leren lezen, schrijven of rekenen of met de computer wil leren werken kan er terecht. Het taalhuis is altijd open als de bibliotheek open is. Op dinsdag- en donderdagmiddag is er deskundige hulp aanwezig.

Het Digi-Taalhuis is een herkenbare plek in de bibliotheek. In het Taalhuis zijn (digitale) werkplekken aanwezig, maar ook scholingsinformatie, oefenprogramma’s zoals oefenen.nl en de slimme nieuwslezer (sprekende digitale krant).Men kan er een kopje koffie drinken of een tijdschrift lezen.Iedere dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur is er een deskundige vrijwilliger aanwezig die mensen kan helpen bij wat ze nodig hebben en kan doorverwijzen naar andere instanties. Bondgenootschap Alle bibliotheken in Fryslân hebben in 2013 het bondgenootschap laaggeletterdheid van Stichting Lezen en Schrijven ondertekend. Naast bibliotheken hebben ook partners als gemeenten, UWV, vrijwilligersorganisaties en welzijnsinstellingen zich hieraan verbonden. Samen ontwikkelen de leden van het bondgenootschap activiteiten om laaggeletterdheid in de regio tegen te gaan. Fryslântelt 70.000 laaggeletterden (landelijk 1,3 miljoen). Het doel van het bondgenootschap is om in 2018 het aantal laaggeletterden met 10% te verminderen. Het opzetten van een Digi-Taalhuis is een van de activiteiten om dit doel te bereiken. Provinciebreed Ook in andere regio’s van Fryslânzijn Digi-Taalhuizen opgezet. In de bibliotheken in Heerenveen en Joure worden op dit moment voorbereidingen getroffen. Het doel is om in 2015 dekking in de hele provincie te realiseren. Bij de realisatie van het Digi-Taalhuis hebben veel organisaties samengewerkt zoals Bibliotheekservice Fryslân, Bibliotheken Mar en Fean, het Friesland College, Stichting Lezen&Schrijven, de gemeente Súdwest-Fryslân, TimpaanWelzijn, VluchtelingenWerk en Pastiel. Het Digi-Taalhuis is mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân. Vrijwilligers gezocht Voor het Taalhuis in Bibliotheek Sneek worden nog vrijwilligers gezocht. De taalvrijwilliger helpt mensen één op één of in een klein groepje om beter te leren lezen, schrijven, rekenen of met de computer te werken. Wie taalvrijwilliger wil worden heeft een voorliefde voor de Nederlandse taal en is digitaal vaardig. Hij/zij werkt graag met mensen en is minimaal één dagdeel per week beschikbaar. De vrijwilliger krijgt een cursus van Stichting Lezen & Schrijven aangeboden en werkt onder de hoede van de bibliotheek. Wie belangstelling heeft of meer informatie wil kan een e-mail sturen naar w.eppinga@bibliothekenmarenfean.nl