Su het ut weest (562)

Sneek - SNEEK - Een prachtige foto van de Oude Koemarkt met op de achtergrond de Martinikerk rond 1910. Rechts nog een klein stukje van School Nr.1, de MULO met daarnaast het hoofdgebouw van het Bonifatiusgesticht waar de R.K. jongens en de meisjesschool was gevestigd voordat deze verhuisde naar de Leeuwarderweg. Loots en Fritsma kochten in 1926 deze panden en vestigden hier hun garagebedrijf. Na de sloop in 1985 werd het huidige appartementencomplex gebouwd. Van de gevels links zijn nog een aantal bewaard gebleven,waaronder de trapgevel en de fraaie halsgevel deze maken nu deel uit van de RABO bank. Ook de huizen achteraan,naast de Martinikerk zijn gesloopt.

Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o. Reacties op suhetutweest@hotmail.com of 0515426306.