Marieke Vellinga op 3 bij D66

Sneek - Marieke Vellinga uit Sneek staat op de derde plaats in de verkiezingslijst van D66 Fryslân. Sietze Schukking uit  Jirnsum en Klaas Hettinga uit Sneek staan op de plaatsen acht en negen.

Zoals bekend is  Margreet Mulder lijsttrekker. D66 denkt met de lijst een goede mix van mannen en vrouwen met wisselende ervaring en leeftijden te hebben. Mulder zei opgetogen te zijn over de kennis die voor de Staten behouden blijft. Zelf is zij reeds fractievoorzitter, Marieke Vellinga is al goed ingewerkt in de Friese Staten en Mark de Roo neemt veel ervaring mee vanuit de gemeenteraad. Klaas Hettinga, momenteel Statenlid, heeft toegezegd dat hij met zijn kennis en ervaring de nieuwe Statenfractie zal bijstaan.