Jan Arts neemt afscheid als voorzitter VPTZ Zuidwest Friesland

Sneek - Tijdens de eindejaar bijeenkomst voor vrijwilligers van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland namen Jan Arts voorzitter en Akkie van Jaarsveld bestuurslid,  afscheid van het bestuur. De sleutel van de hospice werd overgedragen aan de nieuwe voorzitter Leo Piet Stoel en Cecile Wolke werd welkom geheten als nieuw bestuurslid van de VPTZ Zwf.

De VPTZ Zuidwest Friesland biedt hulp en ondersteuning aan terminaal zieke mensen thuis in heel Zuidwest Friesland en in hospice “de Kime” in Sneek.. Het motto van de van de VPTZ is, niemand zou in eenzaamheid moeten komen te overlijden. Tijdens deze bijeenkomst werden ook 2 vrijwilligers onderscheiden met een zilveren vlinder.  Beide dames zijn 10 jaar actief als vrijwilliger van de Stichting. Vele malen hebben zij bij mensen in de laatste fase van hun leven gewaakt. Daarnaast werden 3 dragers van een zilveren vlinder,  in de bloemetjes gezet omdat ze al 20 jaar actief zijn voor de Stichting. Van 3 vrijwilligers werd afscheid genomen. Voorzitter Jan Arts en bestuurslid Akkie van Jaarsveld hebben zich respectievelijk 10 en 8 jaar met hart en ziel ingezet voor de VPTZ Zuidwest Friesland. Groot was de waardering voor beide bestuursleden. Zij hebben zich enorm ingezet voor de organisatie, die onder andere leidde tot het huidige Hospice in Sneek en een grote  groep vrijwilligers die mensen in thuis en in de Hospice ondersteunen in hun laatste levensfase. Jan Arts blijft als vrijwilliger zich inzetten voor de sponsoring en de promotie.