Onderzoek bestuurscentrum Sneek

Sneek - De beslissing over de centrale huisvesting van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt opgeschoven. Er komt een onderzoek naar de financiële gevolgen voor het centraliseren van de circa 700 ambtenaren rond het stadhuis in Sneek. De kwestie komt in mei opnieuw op de agenda.

Er lijkt in de gemeenteraad een lichte voorkeur te bestaan voor de optie Sneek-plus, waarbij alle werknemers gehuisvest worden rondom de bestaande gebouwen in de Marktstraat. Een aantal partijen wil IJlst, waar nu de griffie en de gemeenteraad zetelen, niet zomaar van de hand doen. D66 wil geen beslissing nemen zolang er geen alternatieve bestemming voor het gebouw inIJlst is.
Met de nieuwe huisvesting wil de gemeente jaarlijks 200.000 euro besparen. Bovendien zouden ambtenaren zo efficiënter kunnen werken. Het college en de ondernemingsraad van Súdwest hebben een voorkeur voor Sneek. Bovendien is de eigenaar van de voormalige SNS-bank bereid het pand te verkopen en tegelijkertijd het gemeentehuis in Witmarsum te kopen.