Denkwandeling met als thema geluk

Sneek - Leerlingen van CBS Op 'e Hichte uit Scharnegoutum gingen deze week met Rob van Ruiten,  die al een aantal jaren met regelmaat filosofielessen gaf op de school, mee op 'denkwandeling'.

De wandeling had een filosofisch karakter. De werkvormen die tijdens de wandeling werden gehanteerd waren gebaseerd op de uitspraken van de Filosoof Epicurus (341 – 270 voor Christus). Met de groep, maar ook vaak in tweetallen werd er al rustig wandelend een stelling of een vraag onderzocht, die dan later weer in een kringopstelling werd geëvalueerd. Belangrijk hierbij was vooral niet alleen maar denken aan eigen uitspraken maar vragen stellen om beter te begrijpen wat de ander nu eigenlijk bedoelt. Dat valt vaak niet mee en daarom kregen de kinderen een kaartje met mogelijke doorvraag vragen mee. De kinderen hadden een prachtige wandeling in een mooie mistige omgeving. Ze hebben geluisterd, gezamenlijk onderzocht, vragen gesteld en gedachten verwoord. Een mooie leerzame ochtend met een geweldig enthousiaste groep leerlingen.