Geld voor Fries initiatief in Mozambique

SNEEK - Het project Schoon Water voor Mozambique krijgt vanuit de fondsen voor

Ontwikkelingssamenwerking voor de periode 2012 tot 2015 een extra bijdrage van 3 miljoen euro. Wetterskip Fryslân, Vitens, Vereniging Friese Gemeenten en provincie Fryslân hebben namelijk onlangs besloten het sanitatieproject uit te breiden naar vijf steden in het midden van het Afrikaanse land. Met de uitbreiding van het project krijgen één miljoen mensen in het Afrikaanse land te maken met dit Friese initiatief. Het project Schoon Water voor Mozambique is in 2010 in vier steden in het zuiden van Mozambique van start gegaan. Vanaf de start zijn de Mozambikaanse partners al positief over het project. Voor hen reden het vervolgtraject financieel te gaan ondersteunen met ongeveer 0,5 miljoen euro. Daarnaast is tijdens de uitvoering van de eerste fase al contact gelegd met een aantal kleine bedrijven in Mozambique, Zuid Afrika en Nederland. Ook zij hebben het belang van het project onderkend en zien kansen om mee te gaan doen als partners en dragen eveneens ongeveer 0,5 miljoen euro bij aan het project. Doel Het doel van het sanitatieproject is het beheer en onderhoud van water- en sanitatie voorzieningen in gemeenten te versterken. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar het beheer van toiletten, zowel publieke als individuele. Ook wordt er gewerkt aan inzameling en verwerking van vuilnis. Deze moet veilig zijn voor gezondheid en milieu. Zo mag het grondwater niet vervuild raken, omdat dit wordt opgepompt voor drinkwater. De resultaten tot nu toe zijn ook bezocht en gewaardeerd door de Nederlandse ambassade ter plaatse en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bekende voetballers De komende maanden wordt samen met de KNVB gekeken of bekende voetballers in Mozambique en Nederland ingeschakeld kunnen worden bij voorlichting en promotie voor het project Schoon Water voor Mozambique. Milieu en gezondheid staan centraal. Veel bekende sporters willen daarbij een voorbeeldrol op zich nemen. Fries sanitatieproject Het Friese project Schoon water voor Mozambique is een samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Vitens en Friese gemeenten. Daarnaast zijn het afvalverwerkingsbedrijf OMRIN en de NHL Hogeschool bij het project betrokken. Meer informatie over het project: http://www.schoonwatervoormozambique.nl/