NL-Alert controlebericht op 2 juni

DRACHTEN -   Op 2 juni wordt in Friesland een NL-Alert controlebericht uitgezonden.  Dat gebeurt rond 12.00 uur. Aan de hand van deze test kunnen inwoners van Friesland nagaan of zij hun mobiel juist hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

Een NL-Alert wordt uitgezonden in noodsituaties en dreigende rampen. Bijvoorbeeld wanneer in de buurt een grote brand uitbreekt waarbij veel rook en eventueel giftige gassen vrijkomen. In een Alert wordt uitgelegd wat er aan de hand is en wat men het best kan doen om het hoofd te bieden aan de noodsituatie.

Cell broadcastberichten

De berichten worden verstuurd vanuit de meldkamer van de hulpdiensten. Het bericht bereikt de aangesloten mobiele telefoons binnen enkele seconden. Het gaat niet sms-berichten, maar zogenaamde cell broadcastberichten, vergelijkbaar met een radiosignaal. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is bovendien volledig anoniem en gratis. Aan de hand van het controlebericht kan iedereen nagaan of zijn telefoon juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het testbericht op 2 juni wordt duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat de ontvanger niets hoeft te doen. Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen moet de eigenaar dit nog zelf doen. Hoe dat moet is te vinden op www.nl-alert.nl.