Risico- en reddingsdag in Lemster baai

LEMMER - Risico op risico namen schippers en bemanningsleden vrijdag bij de voorlaatste wedstrijdenreeks van de IFKS. In de A-klasse leidde dat tot een bijzondere reddingsactie. De vaste radioverslaggever van Omrop Fryslân Gjalt de Jong liet zijn zeilershart voor zijn reportageklus gaan. De sportief uitgedoste Gjalt viste vanuit een rubberboot een bemanningslid van Grytje Obes uit de Lemster baai en daarna diens fokkeloet. Hij vertrok met de 150 pk-er met gezwinde spoed naar diens skûtsje om hem daar af te leveren. De op een na laatste wedstrijd kende in de A-klasse een bijzondere winnaar: Froukje Osinga-Meijer liet met de Jonge Jasper voor de eerste keer alle mannen achter zich.

Met een gatebaan leverde de A-klasse een sensationele wedstrijd op. Dipstarter Tony Zijsling met Striidber uit IJlst (nr. 16) moest als enige opnieuw over de startlijn. De overige vijftien denderden met een behoorlijke snelheid naar de bovenwindse boei. Soms met vier op een rij en zonder elkaar een meter of zelfs ook maar een decimeter te gunnen, maakten ze de bakboordse ronding. In het eerste opgaande rak tekende een protest van Sikke Heerschop van Wylde Wytse uit Rotterdam direct de grimmige sfeer. Het protest tegen Zijsling won hij, zodat de mannen uit IJlst zeventien wedstrijdpunten moesten noteren. Het klimmen van hen in de strijd, van een zestiende naar een achtste en later negende plaats, bleek dus achteraf verspilling van kostbare energie te zijn. Een ditmaal opvallende verschijning in de voorhoede was Tony Brundel. Met zijn Lytse Lies rondde hij als vierde achter Emanuel van Merijn Olsthoorn en It Doarp Eastermar van Geale Tadema de bovenwindse boei in de eerste omgang. De tot vrijdag gedoodverfde kampioenskandidaat Arend Wisse de Boer uit Gorredijk pakte hierbij de negende positie. Krachtiger in kleur speelde Jelle Talsma van Jonge Jan uit Warten zichzelf in de kaart. Hij finishte als tweede, maar na een uitermate enerverend moment. Zijn 14-jarige zoon Hylke (zie fotoserie) dreigde als peilerman overboord te slaan. Dankzij een bliksemsnelle reactie van zijn oudere broer Fonger kon hij letterlijk bij de kraag worden gepakt en na een moment van rust zijn kloeke werk hervatten. Talsma leidt nu het voorlopig klassement. Bij Frisia van Lemmer sloegen twee man vanaf de voorplecht overboord. Alle drenkelingen toonden grote moeite met het hanteren van de fokkeloet. Bij Willem Ulbeszn. Zwaga van Opsjitter uit Langweer, waarbij alle mannen veilig aan boord bleven, kwam de zeilersles helder naar voren: “Mannen, de fokkeloet oan de oare kant”. De deelnemers in de B- en C-klasse kwamen tweemaal aan de bak. De wedstrijden in Heeg die voor hen wegens windstilte werden afgelast, konden nu met een gezonde bries worden ingehaald. Meest saillante doorkomst kwam op naam van Arnold Veenema uit Sneek. Hij werd tweemaal tweede, maar door een oerendharde aanvaring met de foutief zeilende Yde van Noortje Goedhart uit Mantgum met een zwaar gehavend schip. Historisch meest opmerkelijke is de snelle promotiekans van de twintiger Jilles Bandstra uit Stavoren die wellicht als jongste schipper ooit naar de A-klasse zal/kan promoveren. Uitslag A-klasse: Froukje Meijer-Osinga, Jonge Jasper, Franeker; 2. Sietse Broersma, Avontuur, Heeg; 3. Johan van der Meulen, Engelina Smeltekop, Earnewâld Uitslag B-klasse: 1. Jaap Hofstee, Swarte Wiif, Tijnje; 2. Lucas Bouma Grutte Pier, Jorwert; 3. Jilles Bandstra, Lonneke, Stavoren Uitslag B-klasse (inhaalwedstrijd Heeg): 1. Lucas Bouma, Grutte Pier, Jorwert; 2. Jaap Hofstee, Swarte Wiif, Tijnje; 3. Jilles Bandstra, Lonneke, Stavoren Uitslag C-klasse: 1. Floriaan Zwart, Ut en Thús, Hilversum; 2. Arnold Veenema, Zeldenrust, Sneek; 3. Cees Riezebos, Nooit Volmaakt, Hindeloopen Uitslag C-klasse (inhaalwedstrijd Heeg): 1. Floriaan Zwart, Ut en Thús, Hilversum; 2. Arnold Veenema, Zeldenrust, Sneek; 3. Koos Lamme, Oude Zeug, Koudum Uitslag A-klein: 1. Sietse Broersma, Avontuur, Heeg; 2. Sikke Tichelaar, Stad Harlingen, Harlingen; 3. Johan van der Meulen, Engelina Smeltekop, Earnewâld. (Foto’s: Jelle Raap)