‘De Swetse’ naam van nieuwe brug fietspad Swette

Sneek - ‘De Swetse’  is de naam van de nieuwe fietsbrug over De Swette. Gister onthulden de wethouders Thea Koster en Bram Bonnema de naam voor de brug. Dit gebeurde tijdens het fietsfeest waarbij ook het deel tussen Boazum en Scharnegoutum officieel werd geopend. Leerlingen van basisschool Dûbelspan uit Boazum bedachten de naam. Want: “ oer de Swette leit in brêge en dêr kin je moai op stean te swetsen”.

In het weidegebied tussen Leeuwarden en Sneek zijn fietspaden langs De Swette aangelegd. Met de aanleg van een pad tussen het Mantgumerhúske en de Froonackerdyck en tussen Boazum en Scharnegoutum is een prachtige route ontstaan. Door de aanleg van de fietsbrug bij Reduzum kunnende inwoners hier het fietspad goed bereiken. Leerlingen van de omliggende scholen werd gevraagd een naam voor de brug te bedenken. Leerlingen van de school uit Boazum bedachten de winnende naam ‘ De Swetse’ . Veilige fietsroute Fietspad Swette maakt onderdeel  uit van de Middelseerûte. Dit was lang geleden al een belangrijke vaarverbinding tussen Leeuwarden en Sneek. Nu kan de route ook per fiets afgelegd worden. Zo kunnen watersporters de wal op om al fietsend de streek te ontdekken. Voor de schooljeugd biedt het pad een veilige route naar school. De fietsverbinding tussen Boazum en Sneek kruist twee spoorwegovergangen. Met de aanleg van deze route hoeft de middelbare schooljeugd deze overgangen niet meer te gebruiken. Werk met werk Fietspad Swette is een project van Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeenten Leeuwarden, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. De landinrichtingscommissie Baarderadeel zorgde ervoor dat de gronden voor het fietspad beschikbaar kwamen. Het fietspad heeft langs De Swette een nieuw uiterlijk gekregen. Als onderdeel van het ‘Herstelprogramma Oevers en Kaden’ van Wetterskip Fryslân zijn de kades opgehoogd. Verder ligt langs de route aan één kant een natuurvriendelijke oever en aan de andere kant een scheidingssloot die het pad scheidt van de landbouwgronden. De bermen zijn ingezaaid met een Bijvriendelijk mengsel.Het project is in fases opgedeeld. Het deel tussen het Mantgumerhúskeen de Froonackerdyk is in de zomer van 2013 afgerond en in gebruik genomen. Het deel Boazum – Scharnegoutum is 20 november opgeleverd.