Natuurwerkdag in Rijsterbos

Rijs - Vrijwilligers kunnen op zaterdag 1 november weer de handen uit de mouwen steken tijdens de veertiende Natuurwerkdag. Het Rijsterbos is één van de zeventien locaties in Fryslân waar vrijwilligers een natuurklus kunnen doen.

De werkzaamheden in het Rijsterbos bestaan uit het vrijstellen op een voormalig bosperceel van jonge opslag van berk, prunus en zaailingen van naaldbomen om de hier nog aanwezige heide een kans op herstel te bieden. Tevens wordt er een (proef)gedeelte geplagd. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 9.00 en 15.30 uur. Aanmelden kan op de site van Natuurwerkdag: natuurwerkdag.nl. Aanmelden voor andere klussen in de provincie kan ook op deze site. Vorig jaar trok de Natuuwerkdagdag een recordaantal van ruim 14.000 deelnemers in heel Nederland. Daarmee is het de grootste vrijwilligersactie in het groen van ons land. Dankzij de inzet van al die vrijwilligers krijgt het landschap op ruim 400 locaties een opknapbeurt. Ieder jaar steken meer vrijwilligers de handen uit de mouwen. Veel deelnemers zijn enthousiast over de opzet van het evenement. Niet in de laatste plaats omdat ze het landschap dicht bij huis eens op een heel andere manier, en samen met anderen, beleven. Friesland telt zeventien locaties, waaronder het Heempark in Heeg, De Alde Feanen bij Eernewoude, de Houtwiel nabij Damwoude en de bossen en duinen op Vlieland. Vorig jaar meldden zich ruim 650 deelnemers aan voor de verschillende klussen in de Friese natuur. Een aantal dat, volgens provinciaal coördinator Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer Friesland, waarschijnlijk ook dit jaar weer wordt gehaald. Behalve werken in en aan de natuur, zal er op verschillende locaties iets extra's worden gedaan/georganiseerd, verwacht projectleider Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer Friesland. ,,Natuurlijk wordt er gezamenlijk geluncht, maar we hebben ook met de locatieleiders om tafel gezeten om te kijken wat we meer kunnen doen om de vrijwilligers de natuur op een andere manier te laten beleven. Ik verwacht dus hier en daar wat extra activiteiten.”