Fietsroute langs herinneringen aan Gasten in Gaasterland

Oudemirdum - Bezoekerscentrum Mar en Klif heeft in het kader van de Maand van de Geschiedenis (oktober) een nieuwe fietsroute ontwikkeld: Gasten in Gaasterland. Die route past prachtig bij het thema ‘Vriend en Vijand’ van de Maand van de Geschiedenis 2014. De route is te koop bij Mar en Klif of te bestellen via de site.

De fietsroute gaat langs de geschiedenis van drie groepen ‘gasten’. Gaasterland is meerdere keren gebruikt als opvangplaats voor vluchtelingen uit Frankrijk, België en Ambon. •Nadat het protestantisme verboden werd in Frankrijk, vluchtten rond het jaar 1685 meer dan 50.000 vluchtelingen naar Nederland. Een klein deel, ruim 1800, kwam naar Gaasterland en dat werd de enige “plattelandskolonie” van de hugenoten in Friesland. •De eerste Belgische vluchtelingen kwamen in de zomer van 1914 aan. Het waren militairen die voor het geweld van de Eerste Wereldoorlog uit België waren gevlucht. •Tussen 1954-1969 woonde er een islamitische Molukse bevolkingsgroep op de Wyldemerk nabij het bos van Elfbergen. Een ieder voelde zich verbonden met hun land, familie, kerk of leefgemeenschap. Over het gebied waar de hugenoten, de Belgen en de Molukkers gewoond en gewerkt hebben is een interessante fietsroute samengesteld van 30 km. Deze fietsroute voert mensen langs diverse herinneringsplaatsen en geeft leuke achtergrondinformatie.

Tentoonstelling Belgische vluchtelingen in Mar en Klif

De fietsroute is prachtig te combineren met een bezoek aan de tentoonstelling over de Belgische vluchtelingen in Bezoekerscentrum Mar en Klif. Deze tentoonstelling is samengesteld door het Historysk Wurkferbân Gaasterlân en tijdens openingsuren van Mar en Klif te bezoeken.

Maand van de geschiedenis 2014: Vriend en Vijand

De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland. De nationale geschiedenismaand is de opvolger van de succesvolle Week van de Geschiedenis. Honderden culturele en historische instellingen nemen eraan deel en organiseren activiteiten rond het thema 'Vriend en Vijand'. Kijk voor meer informatie op www.marenklif.nl.