Extra aandacht voor veiligheid Friese fietser

SNEEK - De komende jaren kunnen fietsers in Fryslân rekenen op extra hulp om veilig deel te nemen aan het verkeer. Deze kwetsbare groep is relatief vaak slachtoffer van een verkeersongeval. In totaal trekt de provincie van 2016 tot en met 2020 €8 miljoen uit voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het hoofddoel blijft: de helft minder ernstig-verkeersgewonden in 2025. Dat betekent maximaal 14 doden en 382 ernstig-verkeersgewonden.

Van de jaarlijkse €1,6 miljoen gaat €1,3 miljoen naar praktische verkeerslessen. Voorbeelden hiervan zijn het praktisch verkeersexamen op basisscholen en de Friese Fietsschool voor gewone én elektrische fietsen. €150.000 is beschikbaar voor projecten tegen hardrijden en gebruik van alcohol en drugs in het verkeer en voor ouderenprojecten. De overige €150.000 is bestemd voor landelijke projecten die zich richten op beginnende automobilisten en op jongeren die voor het eerst zelf met de fiets naar school gaan. Uit onderzoek blijkt dat deze verkeersdeelnemers een verhoogd risico hebben om betrokken te raken bij een (dodelijk) verkeersongeval. Partijen als Veilig Verkeer Nederland, Stichting Bevordering Verkeerseducatie en de Fietsersbond voeren de projecten uit. Zij geven onder meer verkeerslessen op basisscholen, anti-slipcursussen en rijvaardigheidstrainingen. Veel trainingen vinden plaats op het Verkeerseducatiecentrum in Drachten. Alle bovenstaande informatie staat in het tweede meerjaren uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid. Dat is te vinden op www.rof.nl.