Gemeente DFM stopt steun aan voedselbank Balk

BALK - Gemeente De Friese Meren wil niet meewerken aan het verzoek van de voedselbank in Balk om een andere geschikte ruimte te vinden voor opslag en distributie van voedsel. De voedselbank is een particulier initiatief en valt niet onder het sociaal beleid van de gemeente, aldus het college.

De bestaande opslag- en distributieruimte is een voormalige kleedkamer aan de Herman Gorterstraat in Balk. Deze wordt gehuurd van de gemeente voor €600 per jaar. Het gebied dat deze voedselbank verzorgt beslaat de oude gemeente Gaasterlân-Sleat en de oude gemeente Nijefurd. Vorig jaar werden er 75 pakketten uitgegeven aan inwoners van de Friese Meren en 84 pakketten aan inwoners van Sudwest-Fryslân. Met de groei van het aantal gebruikers dreigt de bestaande ruimte te klein te worden. Een andere ontwikkeling is dat de voedselbank Zuidwest Friesland zich heeft aangesloten bij de landelijke stichting voedselbanken. Dit is gedaan omdat landelijk beter onderhandeld kan worden met grote partners bijvoorbeeld de grote supermarktketens. Eén van de voorwaarden om volwaardig lid te zijn is een toetsing door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Verwacht wordt dat de bestaande opslag- en distributieruimte wordt afgekeurd. De voedselbank Zuidwest Friesland is nu op zoek naar een goed geoutilleerde ruimte van 70 tot 90 m2 die voldoet aan de voorschriften, met parkeerplaatsen en toegankelijkheid voor een vrachtwagen. De voedselbank Zuidwest Friesland ontvangt behalve particuliere giften ook € 1.450 aan subsidie. Deze subsidie staat onder druk. De organisatie heeft laten weten dat ze ten behoeve van een andere ruimte jaarlijks maximaal €1200 kan besteden als huursom. Waardering voor het werk van de voedselbank blijkt niet alleen uit de subsidie die nu (nog) beschikbaar wordt gesteld aan de voedselbanken in Joure, Balk en Lemmer. Die wordt stopgezet. Ook heeft de gemeente een vrijwilligerslunch georganiseerd en heeft ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden met Sudwest Fryslân over het verzoek van de voedselbank. Sudwest Fryslân doet niets met voedselbanken. Wel of geen verdere medewerking van De Friese Meren aan het verzoek is nu nog de vraag. De gemeente besluit niet mee te werken omdat de voedselbank een 'selfsupporting burger voor burgers' organisaties is. Het sociaal beleid van de gemeente bestaat uit een aantal individuele voorzieningen, bedoeld voor inwoners met een laag inkomen. Deze voorzieningen zijn persoonsgebonden. Het sociale stelsel biedt voor mensen met een laag inkomen een aantal verschillende voorzieningen. Een voedselbank hoort hier niet bij, maar is een particulier initiatief. Dit is tevens de lijn welke het Rijk aanhoudt. De gemeenteraad kan eventueel nog besluiten om de voedselbank toch te helpen. Het college wijst de gemeenteraad wel op het risico van precedentwerking. Bestaande subsidies of wegvallende subsidies aanvullen of anderzijds ondersteunen creëert een situatie waarbij andere partijen ook menen aanspraak te kunnen doen op hulp en ondersteuning van gemeentewege.