SWF dringt aan op uitstel keuze windmolens IJsselmeer

SNEEK -   Súdwest-Fryslân dringt aan op uitstel voor keuze van windmolenpark in het IJsselmeer.  De gemeente heeft grote bezwaren tegen het park in het IJsselmeer. Het schaadt de belangen voor recreatie en toerisme en de natuur,veroorzaakt hinder voor de omgeving en de scheepvaart en  betekent een grote visuele verstoring.

Provinciale Staten besluiten morgen over de provinciale opgave voor windenergie. Het gaat om het bouwen van windmolens die 530,5 Megawatt opleveren én om het instemmen met de structuurvisie Wind op het IJsselmeer. Deze structuurvisie maakt het bouwen van windmolens in het IJsselmeer mogelijk. Deze molens moeten samen 400 Megawatt opleveren. Nu besluiten is onverstandig Provinciale Staten van Fryslân moeten de discussie over de keuze voor windmolens in het IJsselmeer of op het land een eerlijke kans geven. Wethouder Gea Akkerman van Súdwest-Fryslân roept de Friese Statenleden hiertoe op. ,,Wij zijn er tegen dat Provinciale Staten nu al het besluit nemen om de windmolens voor het grootste deel in het IJsselmeer te bouwen. Onze gemeenteraad en inwoners bevestigen dit ook steeds weer aan ons. Verantwoordelijkheid nemen doen we met zijn allen.Minister Kamp van het Ministerie van Economische Zaken geeft Fryslâneen half jaar extra de tijd om goed onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens. Maak daar gebruik van!” Fryslân foar de Wyn De provincie heeft het proces voor wind op land in handen gegeven van Fryslân foar de Wyn. Zij organiseren regiobijeenkomsten waarbij initiatiefnemers hun plannen presenteren aan omwonenden en andere belangstellenden. Eind juni vindt de laatste bijeenkomst plaats. Tijdens de zomermaanden buigt een adviescommissie onder leiding van Pieter Winsemius zich over de plannen. In oktober brengen zij hun advies aan de provincie uit.Voor het eind van het jaar kan de provincie dan een afgewogen besluit nemen over alle plannen op water én land. Akkerman stelt: ,,Als Súdwest-Fryslân zullen wij bij ieder plan kijken of er voldoende draagvlak onder de inwoners is.