SWF: Geen windmolenpark IJsselmeer

IJLST - Geen windmolenpark in het IJsselmeer! In een extra vergadering benadrukte de raad van de gemeente Súdwest-Fryslân gisteravond in IJlst nog meer eens het eerder ingenomen standpunt richting provincie.

Duurzame energie prima, redeneerde woordvoerder Thomas Groeneveld van de PvdA, maar wel een evenwichtige verdeling over de provincie. Bas Gerding van GroenLinks was en is natuurlijk voor duurzame energie, maar eiste een eerlijke afweging.  Hij benadrukte vooral ook te kijken naar besparingsmogelijkheden en andere vormen van groene energie. Uiteindelijk bleef SWF bij de heldere stelling dat van een windmolenpark in het IJsselmeer geen sprake kan zijn.  En 530 megawatt is het maximum, te verdelen over de hele provincie. Verder is iedereen benieuwd naar de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek van Fryslân foar de wyn waarbij volgens de raad van  SWF ook goed gekeken mag worden naar de mogelijkheid van windmolens langs de Afsluitdijk.