Fenna Zeinstra koningin in Makkum

MAKKUM - De oud-Bolswardse Fenna Zeinstra uit Sneek werd zaterdag in Makkum tot koningin gekroond.

Ze won met Lisette Wagenaar (St. Annaparochie) en Leonie van der Graaf (Berlikum) al voor de zesde keer dit seizoen een vrije formatiepartij. In de finale was het partuur overtuigend de baas over het trio Iris van der Veen (Franeker), Sjoukje Visser (Damwoude) en Manon Scheepstra (Franeker). Op de cijfers 1-5, 2-6 beslist Fenna de wedstrijd als ze op de boven net bij de bal kan en deze tot voor de kaats weet te retourneren. De derde prijs ging naar Nicole Hempenius, Imke van der Leest (Easterein) en Harmke Siegersma.   Foto Henk Hempenius