Boeren Gaastmeer en Oudega richten gilde op

GAASTMEER - Vier Friese melkveehouders richten vrijdag het eerste Boerengilde van Nederland op.

Dat doen zij door in het Natuurmuseum Fryslân de officiële Gildebrief te ondertekenen. Daarmee laten de boeren zien dat intensivering niet de enige keus is in de huidige landbouw. Door vertrouwde boerenwaarden en -werkwijzen te koppelen aan nieuwe economische verdienmodellen kan ook in de toekomst nog een prima boterham worden verdiend. Niet alleen groter en meer, maar produceren met oog voor mens, dier en natuur. Dat is kortweg de boodschap van de Gildeboeren. Daarmee laten ze zien dat hun vorm van veeteelt ook economisch aantrekkelijk is. Dit bereiken ze door het boerenvak steeds verder te verbeteren en de kwaliteitsmelk voor een goede prijs bij hernieuwde relaties in de zuivelketen af te zetten.   Gildeboer-zijn is een bewuste, en niet vrijblijvend keuze: in de Gildebrief liggen  afspraken vast voor een natuurlijke bedrijfsvoering, continue leren van elkaar (Meester-Gezel) en transparantie naar elkaar en naar de consument. Gildeboeren produceren duurzaam en bieden hun gezonde en smaakvolle melk via hun coöperaties aan bij zuivelverwerkers en supermarkten. De afnemers kunnen de melk inzetten om hun zuivelproducten te verbeteren op kwaliteit, duurzaamheid en de natuurlijke oorsprong, bij de Gildeboeren.  De verwachting is dat deze mix veel vertrouwen zal geven bij consumenten.   Het Boerengilde begint klein, maar is in potentie groot. Er zijn veel meer veehouders in Nederland die op deze manier boer willen zijn. De ambitie is om groepsgewijs, in groepen van maximaal 25 veehouders, te groeien naar minimaal 100 in vier jaar. De daadwerkelijke groei van het gilde wordt bepaald door de vraag uit de markt.  Het Boerengilde vervult hiervoor een makelaarsrol in de markt en brengt marktpartijen, coöperaties en boeren bij elkaar om tot nieuwe afspraken te komen..   Ontwerpwedstrijd Boerengildeschild Leerlingen van basisscholen uit Gaastmeer en Oudega (Sùdwest-Fryslân), afkomstig uit de regio waar de vier Gildeboeren actief zijn, dingen mee in een Boerengildeschild-ontwerpwedstrijd. Komende week maken zij tientallen schilden en de winnaars worden op de middag van de ondertekening bekend gemaakt.   De oprichting van het eerste Boerengilde valt samen met de start van de Grote Grutto Race in Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden. De tentoonstelling over de grutto is een initiatief van het Natuurmuseum Fryslân en netwerkinitiatief Kening fan ‘e Greide. Het Boerengilde is mede ontstaan uit Kening fan 'e Greide.